Master's Thesis

Modular access control system units design and implementation

Final Thesis 1 MB

Author of thesis: Ing. Petr Foltýn

Acad. year: 2009/2010

Supervisor: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Reviewer: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Abstract:

This thesis describes design and realization of units of a developed modular access control system. It is focused on creating a software units modular system and its function.

Keywords:

Access control system, attendance system, identification, access, attendance, authentication, authorization, biometrics.

Date of defence

14.6.2010

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grade

B

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
Doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality A
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations A
Student's independence when working on the topic A

Grade proposed by supervisor: A

Reviewer’s report
Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Práce se zabývá návrhem a realizací jednotek modulárního přístupového systému. V rešeršní studii je proveden rozbor dané problematiky.
Praktickou část práce tvoří návrh a realizace přístupového docházkového systému včetně realizace hardwarového řešení a obslužného software.
Grafická úprava práce je velmi dobrá. Jedinou nesrovnalostí je netradiční řazení seznamu literatury.
Teoretická a popisová část práce je zpracována velmi dobře. Zpracovávaný problém je adekvátní pro ověření schopností studenta.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality A
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations B

Grade proposed by reviewer: A