Bachelor's Thesis

Traction control systems used in the motorsports

Final Thesis 1.97 MB

Author of thesis: Ing. Zdeněk Homoláč

Acad. year: 2008/2009

Supervisor: Ing. Martin Beran

Reviewer: Ing. Jan Vančura, Ph.D.

Abstract:

This bachelor´s thesis is corncerned topic of traction control and this operate and control vehicle. The thesis include and description function individual systéme whitch is used for improvement ride dinamics race cars, principle systems and their evaluation.

Keywords:

ABS  (Anti-lock Brake System)
ASR  (Anti Skid Regulation)
Differential
ESP   (Electronic Stability Program)
Traction control

Date of defence

25.6.2009

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaCznamka

Grade

C

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Engineering (B2341-3)

Study branch

Machine and Equipment Construction

Composition of Committee

doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Miroslav Jírů (člen)
Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen)
Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Martin Beran

Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu, avšak v práci se p.Zdeněk Homoláč  nevyhnul řadě drobných i závažnějších chyb, jak věcného, tak i formálního charakteru.
Mark
A
A
B
B
A
B
E
B
A

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
Ing. Jan Vančura, Ph.D.

Student splnil veškeré požadavky zadání na úrovni odpovídající znalostem bakalářského studia. Největší výhradu mám ke stylistickému zpracování a pravopisu.
Mark
A
B
C
C
C
E
B

Grade proposed by reviewer: C