Master's Thesis

Position control of the vertically rotative arm

Final Thesis 1.24 MB

Author of thesis: Ing. Libor Nykodým

Acad. year: 2008/2009

Supervisor: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Reviewer: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstract:

This masters theses deal with computer control of the vertically rotative arm. The actuator of this arm is a direct current motor for its numeric control         is used a programmable logic controller. The produce is several alternatives  of a resolution varying in available quality at first. In this graduation theses is solved a user interface       in the form of touch screen.

Keywords:

PLC, position control

Date of defence

22.6.2009

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grade

A

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study branch

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Supervisor’s report
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Náročné téma, vyžadující teorii řízení i praktickou aplikaci programovatelného automatu. Překonal i problémy s nedeterminovaným chováním regulavané soustavy (tření).
Z vlastní iniciativy použil operátorský panel pro snadnější práci s regulačním zařízením.
Mark
A
C
B
C
B
B
D
C
B

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Práce si kladla za cíl provést návrh a realizaci číslicové regulace polohy ramene. Jedná se o náročné téma, vyžadující teorii řízení i praktickou aplikaci programu do programovatelného automatu. Nicméně samotná práce obsahuje pravopisné a gramatické chyby, překlepy, a spoustu mezer mezi slovy (např. str. 3, 20, 23, 26, atd.). Hlavní cíl byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Mark
A
C
B
C
B
B
C
C

Grade proposed by reviewer: B