Bachelor's Thesis

Laboratory exercise for PLC Mitsubishi

Final Thesis 4.59 MB Appendix 7.27 MB

Author of thesis: Ing. Lubomír Čížek

Acad. year: 2008/2009

Supervisor: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Reviewer: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstract:

    This bachelor's thesis deals with the programmable logic controlles Mitsubishi FX3U-32M, which are a part of equipment in the  laboratory of programmable controllers at the Institute of Automation and Computer Science of the Faculty of Mechanical Engineering at Brno University of Technology.
    The main aim was to make self familiarity with this controller and development system GX IEC Developer 7.01 at first and create an appropriate documentation. There were also created four sample exercises with different level of difficulty to which were made models of corresponding controlled members.

Keywords:

PLC, Mitsubishi FX3U-32M, FX2N-5A, GX IEC Developer 7.01

Date of defence

23.6.2009

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grade

B

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study branch

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout sadu laboratorních úloh pro výuku programování na programovatelných automatech Mitsubishi FX-3U. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Mark
A
A
B
B
B
B
B
B
B

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Üloha je středně náročná. Výsledkem je kvalitní realizace 4 laboratorních přípravků. navržené programy pro řízení každého přípravku jsou zpracovány v různých způsobech zápisu a jsou didakticky hodnotné.
Mark
A
A
C
B
B
B
B
C

Grade proposed by reviewer: B