Master's Thesis

The Software for Experiments Control on Biomechanical Machine.

Final Thesis 2.12 MB Appendix 3.63 MB

Author of thesis: Ing. Tomáš Hejč

Acad. year: 2008/2009

Supervisor: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

Reviewer: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Abstract:

The main aim of this masters thesis is the design and the realization of graphical user interface for constructionally-advanced prototype of biochemical device, which was realized in terms of the cooperation of ISMMB (Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics) and IAI (Institute of Automation and Computer Science). The NI LabVIEW developing suite has been used as the main design tool of this software. This experimental device is used to investigate characteristics of spinal vertebra. The main aim of this thesis is to realize the control software, which is able to plan, initialize and record the long-term experiments on this device.
This thesis is divided into theoretical and practical part. First part is focused on the description of the experimental device and sums all apointed requirements. This part also includes characterization of software tools, that has been used to realization in NI LabVIEW 8.6 development suite. The practical part deals with the design and successive realization of the developed application used for planning and controlling experiments, and also describes performed long-term tests. The solutions of a few fundamental problems, which were shown during these tests, are also included.

Keywords:

Long-term testing, graphical programming, NI PCI-6220, NI SCC-68.

Date of defence

22.6.2009

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grade

A

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

Student pracoval na diplomové práci svědomitě, dostavoval se na pravidelné konzultace, veškeré připomínky školitele do práce zapracoval. Rovněž do vyvinutého software zapracoval i dodatečné požadavky kladené ze strany budoucích uživatelů. Všechny stanovené cíle práce byly splněny. K práci nemám žádné připomínky.
Mark
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Grade proposed by supervisor: A

V rámci zdařilé diplomové práce byla realizována nejvyšší vrstva software pro plánování dlouhodobých experimentů, zaznamenávání a předzpracování jejich výsledků na přístroji ke zkoumání vlivu zatížení na velikost otěru páteřních segmentů. Před zahájením provozu byl software podroben řadě dlouhodobých testů, které prokázaly jeho funkčnost a fakt, že vyhovuje předepsaným požadavkům. Software je nyní využíván v provozu při provádění experimentů.
Mark
A
A
A
A
A
B
B
A

Grade proposed by reviewer: A