Master's Thesis

Socio-cultural centre with townhall for the district Brno-Kohoutovice

Final Thesis 149.89 kB Appendix 16.54 MB

Author of thesis: Ing. arch. Stanislav Wilczek

Acad. year: 2015/2016

Supervisor: Ing. arch. Pavel Jura

Reviewer: Ing. arch. Libor Šupler

Abstract:

The thesis proposes a town hall for the city part Brno- Kohoutovice object and socio - cultural center. The work includes urban design solved locations in Kohoutovice. The complex of buildings complements the buildings along roads and expanding public space.

Keywords:

Socio-cultural center , town hall, Brno-Kohoutovice

Date of defence

31.5.2016

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaCznamka

Grade

C

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Department of Design

Study programme

Architecture and urban design (ARCHURB)

Study branch

Architecture (ARCH)

Composition of Committee

Ing. arch. Marek Štěpán (předseda)
doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. (člen)
Ing. arch. Tomáš Dvořák (člen)
Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. arch. Pavel Jura

Práce na diplomovém projektu se vyznačovala větším počtem variant urbanistického řešení, ze kterých autor zvolil jasnou a jednoduchou kompozici dvou prvků, s různou orientací, funkčním využitím i osazením do terénu. Celkové dispoziční řešení i forma objektů je autorem navržena jasně a srozumitelně. K velmi dobrému hodnocení jinak výborného projektu je však nutné zvážit některé detaily urbanistického řešení (např. nejasný předprostor radnice vzhledem ke hlavní komunikaci) a dispozičního řešení (např. výjimečné umístění toalet v "průčelí" haly kancelářského podlaží).
I přes výše uvedené drobné nedostatky je práce dokladem profesionálního přístupu autora.
Mark Points
B 88

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
Ing. arch. Libor Šupler

Urbanistický koncept je racionální a logický. Práce prověřuje schopnost autora řešit dispoziční a funkční vazby v městském prostoru.
Mark Points
A
A
C
B
A

Grade proposed by reviewer: B