Course detail

FP-MRMUAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SÝKOROVÁ, K., J. BARILLA A P. SIMR. Microsoft Excel 2016: Podrobná uživatelská příručka. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2016. 456 s. ISBN 978-80-251-4838-9.
RALSTON, B. PowerPivot for Business Intelligence Using Excel and Sharepoint Berkeley: Apress, 2011. 299 p. ISBN 978-1-4302-3380-0.
BEZVODA, V. A M. BROŽ. Microsoft Excel 2007 pro manažery a ekonomy. 5. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 440 s. ISBN 978-80-251-2116-0.
WINSTON, W. L. Microsoft Excel 2013: Data Analysis and Business Modeling. 1st ed. California: O’Reilly Media, Inc., 2014. 889 p. ISBN 978-0-7356-6913-0.
MYŠÁK, M. Kontingenční tabulky a grafy: Výukový průvodce. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 224 s. 978-80-251-4113-7.
ŽITNIAK, J. Microsoft Office 2016: Podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2017. 528 s. ISBN 978-80-251-4891-4.
RUSSO, M. and A. FERRARI. The Definitive Guide to DAX: Business Intelligence with Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services and Power BI. Washington: Microsoft Press, 2015. 1182 p. ISBN 978-0-7356-9835-2.
RUSSO, M. and A. FERRARI. Analyzing Data with Microsoft Power BI and Power Pivot for Excel. Washington: Microsoft Press, 2017. 250 p. ISBN 978-1-5093-0276-5.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

01. Systémový přístup pro řešení manažerských úloh (systém a jeho modelování, analýza a simulace).
02. Využití modelů v manažerské praxi (tabulkové, netabulkové a grafické modely, inženýrské tabulky v MS Excel).
03. Využití MS Excel pro řešení manažerských úloh
04. Práce s daty v MS Excel (běžné nástroje a doplněk PowerPivot)
05. Analýza dat v PowerPivot
06. DAX a jeho využití
07. Práce s daty v Microsoft Power BI
08. Analýza dat v Microsoft Power BI
09. Rozšířená práce s Microsoft Power BI (vlastní vizualizace, jazyk R, ...)
10. - 12. Vybrané optimalizační a analytické úlohy (případové studie + zapojení odborníků z praxe)
13. Interpretace výstupů pro manažery

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn Bachelor's, 2. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer