Detail předmětu

Metody řešení manažerských úloh

FP-MRMUAk. rok: 2020/2021

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

SÝKOROVÁ, K., J. BARILLA A P. SIMR. Microsoft Excel 2016: Podrobná uživatelská příručka. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2016. 456 s. ISBN 978-80-251-4838-9.
RALSTON, B. PowerPivot for Business Intelligence Using Excel and Sharepoint Berkeley: Apress, 2011. 299 p. ISBN 978-1-4302-3380-0.
BEZVODA, V. A M. BROŽ. Microsoft Excel 2007 pro manažery a ekonomy. 5. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 440 s. ISBN 978-80-251-2116-0.
WINSTON, W. L. Microsoft Excel 2013: Data Analysis and Business Modeling. 1st ed. California: O’Reilly Media, Inc., 2014. 889 p. ISBN 978-0-7356-6913-0.
MYŠÁK, M. Kontingenční tabulky a grafy: Výukový průvodce. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 224 s. 978-80-251-4113-7.
ŽITNIAK, J. Microsoft Office 2016: Podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2017. 528 s. ISBN 978-80-251-4891-4.
RUSSO, M. and A. FERRARI. The Definitive Guide to DAX: Business Intelligence with Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services and Power BI. Washington: Microsoft Press, 2015. 1182 p. ISBN 978-0-7356-9835-2.
RUSSO, M. and A. FERRARI. Analyzing Data with Microsoft Power BI and Power Pivot for Excel. Washington: Microsoft Press, 2017. 250 p. ISBN 978-1-5093-0276-5.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Systémový přístup pro řešení manažerských úloh (systém a jeho modelování, analýza a simulace).
2. Využití modelů v manažerské praxi (tabulkové, netabulkové a grafické modely, inženýrské tabulky v MS Excel).
3. Využití MS Excel pro řešení manažerských úloh
4. Práce s daty v MS Excel (běžné nástroje a doplněk PowerPivot)
5. Analýza dat v PowerPivot
6. DAX a jeho využití
7. Práce s daty v Microsoft Power BI
8. Analýza dat v Microsoft Power BI
9. Rozšířená práce s Microsoft Power BI (vlastní vizualizace, jazyk R, ...)
10. - 12. Vybrané optimalizační a analytické úlohy (případové studie + zapojení odborníků z praxe)
13. Interpretace výstupů pro manažery

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor