Course detail

History of architecture 1 – introduction

FA-DA1-TAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SEMERÁK Gustav - BOHMANN Karel, Umělecké kovářství a zámečnictví, Praha, SNTL 1977. (CS)
JELÍNEK J. Střecha nad hlavou. Brno: Vutium, 2008. ISBN 80-214-2367-6. (CS)
ŠKABRADA, J. Konstrukce historických staveb. Praha: Argo, 2003 ISBN 978-80-7203-548-9. (CS)
FROLEC, V. – VAŘEKA, J.: Lidová architektura – encyklopedie. Praha: SNTL, 1983. (CS)
SYROVÝ, B. Architektura – naučný slovník. Praha: SNTL, 1961. (CS)
NORBERG-SCHULZ, Ch. Význam v architektuře západu. Praha, Dokořán, 2019. ISBN 978-80-7363-950-1. (CS)
KOTALÍK J. T., VÁVRA D., FRIČ P., Obrazy z dějin české architektury. Praha: Grada, 2003 ISBN 80-247-0755-1. (CS)
DOHNÁLEK, J. – SEIDLEROVÁ, I: Dějiny betonového stavitelství v českých zemích do konce 19. století. Praha: KANT, 1999. ISBN 80-86364-01-1. (CS)
SYROVÝ, B.: Kámen v architektuře. Praha: SNTL, 1984. (CS)
BAUMGART, F.: DuMonts´ kleines Sachlexikon der Architektur. Köln: DuMont Verlag, 1990. ISBN 3-7701-0906-6. (DE)
PEHNT, W. Lexikon der modernen architektur. München – Zürich: Knaur, 1963. (DE)
KOLEKTIV. Wasmuths Lexikon der Baukunst 1–5. Berlin 1929–1932 a 1937. (DE)
FEULNER, Adolf. Kunstgeschichte des Möbelst seit dem Altertum, Berlin, Propyläen-Verlag 1927. (DE)
KARASOVÁ, Daniela. Geneze designu nábytku, Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum 2012. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme B_A+U Bachelor's, 1. year of study, winter semester, 2 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer