Course detail

ÚSI-4MNPAcad. year: 2019/2020

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

BRADÁČ, A. a kol.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 1997, dotisk 1999. 719 s. ISBN 80-7204-057-X. (CS)
BRADÁČ, A., KLEDUS, M., KREJČÍŘ, P.: Úvod do soudního znalectví. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004,.221 s. (CS)
ZÁKON č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 444/2011 Sb. Účinnost původního znění od 1. 7. 1967, po novele zákona od 1. 1. 2012. (CS)
VYHLÁŠKA č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, v platném znění. Účinnost původní vyhlášky od 1. 7. 1967. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme KTZ lifelong learning

    branch ON , 2. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
    branch ON+ECS , 2. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

5 hours, optionally

Teacher / Lecturer