Course detail

Leadership and Time Management

FIT-HVRAcad. year: 2019/2020

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Učební texty k předmětu.
VÁGNER, Ivan. Moderní pojetí řízení a vedení lidí. Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele, Praha: Economia, 2005, Roč. 40, č. 12, s. 61-62. ISSN 0026-8720.
PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 151 s. ISBN 80-247-0403-X.
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3.
KOHOUTEK, Rudolf a Jaroslav ŠTĚPANÍK. Psychologie práce a řízení. Brno: Cerm, 2000. 223 s. ISBN 80-214-1552-5.
Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1.
JAROŠOVÁ, Eva. Trénink sociálních a manažerských dovedností :metodický průvodce. 2., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2005. 267 s. ISBN 80-7261-135-6.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech, English

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

 • Programme IT-BC-3 Bachelor's

  branch BIT , 1. year of study, winter semester, 3 credits, elective

 • Programme BIT Bachelor's, 1. year of study, winter semester, 3 credits, elective

 • Programme IT-MGR-2 Master's

  branch MBI , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MPV , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MGM , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MSK , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MIS , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MBS , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MIN , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MMI , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MMM , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional

 • Programme MITAI Master's

  specialization NADE , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NBIO , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NGRI , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NNET , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NVIZ , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NCPS , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NSEC , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NEMB , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NHPC , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NISD , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NIDE , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NISY , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NMAL , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NMAT , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NSEN , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NVER , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NSPE , any year of study, winter semester, 3 credits, elective

Type of course unit

 

Fundamentals seminar

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer