Course detail

Forensic Engineering - General Methodology

ÚSI-DSC01Acad. year: 2018/2019

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

BRADÁČ a kol. : Soudní znalectví, 1. vyd. Brno: 2010. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., ISBN 978-80-7204-704-8
KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. 2. vyd. Brno: 2014. VUT v Brně, ÚSI. ISBN 978-80-214-5041-7
JANÍČEK, P. Systémová metodologie. Brána do řešení problémů. 1. vyd. Brno: 2014. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. ISBN 978-80-7204-887-8
BRADÁČ, A. a kol. Soudní inženýrství. 1. vyd. (dotisk) Brno: 1999. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. ISBN 80-7204-133-9 (CS)
RAIS, K., DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza I, Brno: 2006. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. (CS)
Časopis: Soudní inženýrství (Forensic Engineering). AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., Brno (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

 • Programme DSoIK Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory

 • Programme DSoIP Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory

 • Programme DSoIK Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

52 hours, compulsory

Teacher / Lecturer