Course detail

Basic of Law for Expert Activity

ÚSI-DSB01Acad. year: 2018/2019

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SKULOVÁ, S a kol. Správní právo - zvláštní část, MU, 2004
PRŮCHA, P. a kol. Správní právo - obecná část, MU, Brno 2005
SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní, Eurolex Bohemia a.s.r., Praha 2005
BĚLOHLÁVEK, A. J., HÓTOVÁ, R. Znalci v mezinárodním prostředí. Praha: C. H. Beck 2011. ULRICH, P., ŠEVČÍK, P. Znalecké právo. Praha: C. H. Beck 2015. (CS)
ULRICH, P., ŠEVČÍK, P. Znalecké právo. Praha: C. H. Beck 2015. (CS)
KŘÍSTEK, L. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer ČR 2013. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

 • Programme DSoIK Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory

 • Programme DSoIP Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory

 • Programme DSoIK Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

52 hours, compulsory

Teacher / Lecturer