Course detail

Decision Support Systems

FP-KsprPAAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Knowledge of MS Office.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

BARILLA, J. Microsoft Excel 2013 :podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013. 1. vyd. 496 s. ISBN 978-80-251-4114-4.
CONOLLY, T., C. BEGG a R. HOLOWCZAK. Mistrovství – Databáze : Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2009. 584 s. ISBN 978-80-251-2328-7.
LACKO, L. Jak vyzrát na SQL Server 2008. Brno: Computer Press, 2009. 469 s. ISBN 978-80-251-2101-6.
NISBET, R., ELDER, J F. a MINER, G. Handbook of statistical analysis and data mining applications. Boston:Elsevier Academic Press, 2009. ISBN 978-0-12-374765-5 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Systémový přístup (systémový způsob myšlení, principy systémového přístupu, metody systémového přístupu, úrovně systémového myšlení, aplikace týmové práce).
2. Data a jejich zpracování (data, informace, znalost, jejich reprezentace a vztah, typy a formáty dat, principy zpracování dat relačními databázovými systémy).
3. Data a jejich ukládání (shromažďování a ukládání dat, interní a externí zdroje dat, princip datových skladů).
4. Manažerská analýza dat v MS Excel (kontingenční tabulky - filtrování, řezení a průřezy, vnořená pole a mezisoučty, externí zdroje dat, vlastní vzorce a funkce).
5. Manažerská analýza dat v PowerPivot (nástroj PowerPivot, vytvoření tabulky, tvorba vazeb a propojení dat, aktualizace dat, formátování).
6. Pokročilá funkcionalita PowerPivot (ukazatele, vypočítaná pole, příklady časové analýzy, produktové analýzy, klíčové ukazatele výkonu, grafy, dashboardy).
7. Business Intelligence (úvod do Business Intelligence, architektura Business Intelligence, softwarové nástroje Business Intelligence a jejich aplikační možnosti).
8. Manažerská analýzy dat v Power BI (úvod do Power BI, načtení dat z různých zdrojů, úprava dat, relace, datové zobrazení).
9. Vizualizace a reporting v Power BI (interaktivní grafy, mapové podklady, grafické analýzy, filtry, publikování).
10. Současnost a budoucnost podpory rozhodování s využitím nástrojů moderních ICT.

Aims

Not applicable.

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

10 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

20 hours, compulsory

Teacher / Lecturer