Detail předmětu

Systémy na podporu rozhodování

FP-KsprPAAk. rok: 2020/2021

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

BARILLA, J. Microsoft Excel 2013 :podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013. 1. vyd. 496 s. ISBN 978-80-251-4114-4.
CONOLLY, T., C. BEGG a R. HOLOWCZAK. Mistrovství – Databáze : Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2009. 584 s. ISBN 978-80-251-2328-7.
LACKO, L. Jak vyzrát na SQL Server 2008. Brno: Computer Press, 2009. 469 s. ISBN 978-80-251-2101-6.
NISBET, R., ELDER, J F. a MINER, G. Handbook of statistical analysis and data mining applications. Boston:Elsevier Academic Press, 2009. ISBN 978-0-12-374765-5 (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Systémový přístup (systémový způsob myšlení, principy systémového přístupu, metody systémového přístupu, úrovně systémového myšlení, aplikace týmové práce).
2. Data a jejich zpracování (data, informace, znalost, jejich reprezentace a vztah, typy a formáty dat, principy zpracování dat relačními databázovými systémy).
3. Data a jejich ukládání (shromažďování a ukládání dat, interní a externí zdroje dat, princip datových skladů).
4. Manažerská analýza dat v MS Excel (kontingenční tabulky - filtrování, řezení a průřezy, vnořená pole a mezisoučty, externí zdroje dat, vlastní vzorce a funkce).
5. Manažerská analýza dat v PowerPivot (nástroj PowerPivot, vytvoření tabulky, tvorba vazeb a propojení dat, aktualizace dat, formátování).
6. Pokročilá funkcionalita PowerPivot (ukazatele, vypočítaná pole, příklady časové analýzy, produktové analýzy, klíčové ukazatele výkonu, grafy, dashboardy).
7. Business Intelligence (úvod do Business Intelligence, architektura Business Intelligence, softwarové nástroje Business Intelligence a jejich aplikační možnosti).
8. Manažerská analýzy dat v Power BI (úvod do Power BI, načtení dat z různých zdrojů, úprava dat, relace, datové zobrazení).
9. Vizualizace a reporting v Power BI (interaktivní grafy, mapové podklady, grafické analýzy, filtry, publikování).
10. Současnost a budoucnost podpory rozhodování s využitím nástrojů moderních ICT.

Cíl

Studenti získají dovednosti a znalosti pro řešení rozhodovacích úloh se zaměřením do oblasti správy a řízení, ekonomiky a obchodování s podporou softwarových nástrojů a moderních metod zpracování dat.
Budou disponovat systémovým přístupem k řešení problému, schopností kreativity, komunikace s experty v jiném oboru včetně schopnosti řešení problémů a rozhodování. Budou disponovat znalostmi a dovednostmi efektivní transformace dat, použití moderních metod a softwarových nástrojů včetně interpretace získaných výsledků.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor