Publication detail

MoonGate: Modulárny engine pre real-time stratégie na platformách Xbox 360 a PC

KAJAN, R. HEROUT, A.

Original Title

MoonGate: Modulárny engine pre real-time stratégie na platformách Xbox 360 a PC

Czech Title

MoonGate: Modulárny engine pre real-time stratégie na platformách Xbox 360 a PC

Language

cs

Original Abstract

MoonGate je modulárny engine pre real-time stratégie založený na vymeniteľných komponentoch, slúžiaci ako jednoducho upraviteľné výučbové prostredie vhodé na testovanie algoritmov z viacerých oblastí výskumu. Implementovaný engine podporuje popri PC platforme aj platformu Xbox 360. Hlavným cieľom projektu je pritiahnúť nielen študentov, ale aj odborníkov a nezávislých vývojárov a poskytnúť im jednoducho pochopiteľné a modifikovateľné prostredie na testovanie a vývoj algoritmov využívaných v oblasti real-time stratégií.

Czech abstract

MoonGate je modulárny engine pre real-time stratégie založený na vymeniteľných komponentoch, slúžiaci ako jednoducho upraviteľné výučbové prostredie vhodé na testovanie algoritmov z viacerých oblastí výskumu. Implementovaný engine podporuje popri PC platforme aj platformu Xbox 360. Hlavným cieľom projektu je pritiahnúť nielen študentov, ale aj odborníkov a nezávislých vývojárov a poskytnúť im jednoducho pochopiteľné a modifikovateľné prostredie na testovanie a vývoj algoritmov využívaných v oblasti real-time stratégií.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT91075,
 author="Rudolf {Kajan} and Adam {Herout}",
 title="MoonGate: Modulárny engine pre real-time stratégie na platformách Xbox 360 a PC",
 annote="MoonGate je modulárny engine pre real-time stratégie založený na vymeniteľných
komponentoch, slúžiaci ako jednoducho upraviteľné výučbové prostredie vhodé na
testovanie algoritmov z viacerých oblastí výskumu. Implementovaný engine
podporuje popri PC platforme aj platformu Xbox 360. Hlavným cieľom projektu je
pritiahnúť nielen študentov, ale aj odborníkov a nezávislých vývojárov
a poskytnúť im jednoducho pochopiteľné a modifikovateľné prostredie na testovanie
a vývoj algoritmov využívaných v oblasti real-time stratégií.",
 address="NEUVEDEN",
 booktitle="PROCEEDINGS OF THE IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE GAME AND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES 2010",
 chapter="91075",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="NEUVEDEN",
 year="2010",
 month="july",
 pages="91--95",
 publisher="NEUVEDEN",
 type="conference paper"
}