Publication detail

Control simulation of a linear actuator

ANDRŠ, O. BŘEZINA, T.

Original Title

SIMULACE ŘÍZENÍ LINEÁRNÍHO POHONU

Czech Title

SIMULACE ŘÍZENÍ LINEÁRNÍHO POHONU

English Title

Control simulation of a linear actuator

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá popisem mechatronického přístupu k simulaci řízení lineárního pohonu, který je součástí Stewartovy platformy. Představená metoda je založena na návrhu zpětnovazebního stavového řízení s integrátorem na vstupu. Návrh vlastního regulátoru je založen na lineárním stavovém modelu pohonu obsahujícím vstup poruchy.

Czech abstract

Tento článek se zabývá popisem mechatronického přístupu k simulaci řízení lineárního pohonu, který je součástí Stewartovy platformy. Představená metoda je založena na návrhu zpětnovazebního stavového řízení s integrátorem na vstupu. Návrh vlastního regulátoru je založen na lineárním stavovém modelu pohonu obsahujícím vstup poruchy.

English abstract

This paper deals with mechatronic approach to the control simulation of a linear actuator which is a part of a Stewart platform. The proposed method is based on the state - space control with an input integrator. The whole controller design is based on a linear state-space model of the actuator with the disturbance.

Keywords

Stewart platform, parallel mechanism, control

RIV year

2010

Released

03.05.2010

Publisher

MEDIA/ST

Location

Žilina

Pages from

50/1

Pages to

50/4

Pages count

4

BibTex


@article{BUT49586,
 author="Ondřej {Andrš} and Tomáš {Březina}",
 title="SIMULACE ŘÍZENÍ LINEÁRNÍHO POHONU",
 annote="Tento článek se zabývá popisem mechatronického přístupu k simulaci řízení lineárního pohonu, který je součástí Stewartovy platformy. Představená metoda je založena na návrhu zpětnovazebního stavového řízení s integrátorem na vstupu. Návrh vlastního regulátoru je založen na lineárním stavovém modelu pohonu obsahujícím vstup poruchy.",
 address="MEDIA/ST",
 chapter="49586",
 institution="MEDIA/ST",
 journal="Strojárstvo/Strojírenství",
 number="5",
 volume="14",
 year="2010",
 month="may",
 pages="50/1--50/4",
 publisher="MEDIA/ST",
 type="journal article"
}