Publication detail

Současné výsledky zplyňování na stendu BIOFLUID 100

BALÁŠ, M. KOHOUT, P. LISÝ, M. OCHRANA, L. SKÁLA, Z.

Original Title

Současné výsledky zplyňování na stendu BIOFLUID 100

Czech Title

Současné výsledky zplyňování na stendu BIOFLUID 100

Language

cs

Original Abstract

V ČR se věnuje značná pozornost obnovitelným zdrojům energie, z nichž největší reálný potenciál má biomasa. Je proto snahou využít jich ke KVET v menších jednotkách (do 5 MWel). Článek obsahuje výsledky experimentálního výzkumu zplyňování biomasy a odpadů v atmosférickém fluidním generátoru o výkonu 100 kW umístěného v laboratořích EÚ FSI VUT v Brně. Generátor je vybaven zařízením na čištění vzniklého energoplynu. V rámci výzkumu bylo zkoumáno čištění energoplynu primárními opatřeními ve fluidní vrstvě, v horkém filtru s dolomitickou náplní a v mokré pračce. V současné době byl zahájen také výzkum čištění energoplynu v katalytickém filtru na bázi kovů. V příspěvku je uveden základní popis zplyňovače a nových způsobů čištění včetně schématu zapojení filtračních zařízení, které již předpokládá připojení kogenerační jednotky. Uvedené výsledky reflektují zejména následující oblasti: Vliv různých použitých paliv (odpady zemědělské a lesnické, rychlerostoucí dřeviny a stébelniny) na kvalitu energoplynu, protože jednotlivé druhy biomasy mají odlišné základní vlastnosti a předpoklady pro energetické využívání. Účinnost různých způsobů čištění energoplynu od prachu a dehtu a základní porovnání jednotlivých metod. Vliv provozních veličin v generátoru na kvalitu energoplynu

Czech abstract

V ČR se věnuje značná pozornost obnovitelným zdrojům energie, z nichž největší reálný potenciál má biomasa. Je proto snahou využít jich ke KVET v menších jednotkách (do 5 MWel). Článek obsahuje výsledky experimentálního výzkumu zplyňování biomasy a odpadů v atmosférickém fluidním generátoru o výkonu 100 kW umístěného v laboratořích EÚ FSI VUT v Brně. Generátor je vybaven zařízením na čištění vzniklého energoplynu. V rámci výzkumu bylo zkoumáno čištění energoplynu primárními opatřeními ve fluidní vrstvě, v horkém filtru s dolomitickou náplní a v mokré pračce. V současné době byl zahájen také výzkum čištění energoplynu v katalytickém filtru na bázi kovů. V příspěvku je uveden základní popis zplyňovače a nových způsobů čištění včetně schématu zapojení filtračních zařízení, které již předpokládá připojení kogenerační jednotky. Uvedené výsledky reflektují zejména následující oblasti: Vliv různých použitých paliv (odpady zemědělské a lesnické, rychlerostoucí dřeviny a stébelniny) na kvalitu energoplynu, protože jednotlivé druhy biomasy mají odlišné základní vlastnosti a předpoklady pro energetické využívání. Účinnost různých způsobů čištění energoplynu od prachu a dehtu a základní porovnání jednotlivých metod. Vliv provozních veličin v generátoru na kvalitu energoplynu

Documents

BibTex


@article{BUT44584,
 author="Marek {Baláš} and Přemysl {Kohout} and Martin {Lisý} and Ladislav {Ochrana} and Zdeněk {Skála}",
 title="Současné výsledky zplyňování na stendu BIOFLUID 100",
 annote="V ČR se věnuje značná pozornost obnovitelným zdrojům energie, z nichž největší reálný potenciál má biomasa. Je proto snahou využít jich ke KVET v menších jednotkách (do 5 MWel). 
Článek obsahuje výsledky experimentálního výzkumu zplyňování biomasy a odpadů v atmosférickém fluidním generátoru o výkonu 100 kW umístěného v laboratořích EÚ FSI VUT v Brně. Generátor je vybaven zařízením na čištění vzniklého energoplynu. V rámci výzkumu bylo zkoumáno čištění energoplynu primárními opatřeními ve fluidní vrstvě, v horkém filtru s dolomitickou náplní a v mokré pračce. V současné době byl zahájen také výzkum čištění energoplynu v katalytickém filtru na bázi kovů.
V příspěvku je uveden základní popis zplyňovače a nových způsobů čištění včetně schématu zapojení filtračních zařízení, které již předpokládá připojení kogenerační jednotky.
Uvedené výsledky reflektují zejména následující oblasti:
Vliv různých použitých paliv (odpady zemědělské a lesnické, rychlerostoucí dřeviny a stébelniny) na kvalitu energoplynu, protože jednotlivé druhy biomasy mají odlišné základní vlastnosti a předpoklady pro energetické využívání.
Účinnost různých způsobů čištění energoplynu od prachu a dehtu a základní porovnání jednotlivých metod.
Vliv provozních veličin v generátoru na kvalitu energoplynu",
 address="Teris a.s.",
 chapter="44584",
 institution="Teris a.s.",
 journal="Kotle a energetická zařízení 2006",
 number="1",
 volume="15",
 year="2007",
 month="march",
 pages="1",
 publisher="Teris a.s.",
 type="journal article - other"
}