Detail publikace

Současné výsledky zplyňování na stendu BIOFLUID 100

BALÁŠ, M. KOHOUT, P. LISÝ, M. OCHRANA, L. SKÁLA, Z.

Originální název

Současné výsledky zplyňování na stendu BIOFLUID 100

Český název

Současné výsledky zplyňování na stendu BIOFLUID 100

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V ČR se věnuje značná pozornost obnovitelným zdrojům energie, z nichž největší reálný potenciál má biomasa. Je proto snahou využít jich ke KVET v menších jednotkách (do 5 MWel). Článek obsahuje výsledky experimentálního výzkumu zplyňování biomasy a odpadů v atmosférickém fluidním generátoru o výkonu 100 kW umístěného v laboratořích EÚ FSI VUT v Brně. Generátor je vybaven zařízením na čištění vzniklého energoplynu. V rámci výzkumu bylo zkoumáno čištění energoplynu primárními opatřeními ve fluidní vrstvě, v horkém filtru s dolomitickou náplní a v mokré pračce. V současné době byl zahájen také výzkum čištění energoplynu v katalytickém filtru na bázi kovů. V příspěvku je uveden základní popis zplyňovače a nových způsobů čištění včetně schématu zapojení filtračních zařízení, které již předpokládá připojení kogenerační jednotky. Uvedené výsledky reflektují zejména následující oblasti: Vliv různých použitých paliv (odpady zemědělské a lesnické, rychlerostoucí dřeviny a stébelniny) na kvalitu energoplynu, protože jednotlivé druhy biomasy mají odlišné základní vlastnosti a předpoklady pro energetické využívání. Účinnost různých způsobů čištění energoplynu od prachu a dehtu a základní porovnání jednotlivých metod. Vliv provozních veličin v generátoru na kvalitu energoplynu

Český abstrakt

V ČR se věnuje značná pozornost obnovitelným zdrojům energie, z nichž největší reálný potenciál má biomasa. Je proto snahou využít jich ke KVET v menších jednotkách (do 5 MWel). Článek obsahuje výsledky experimentálního výzkumu zplyňování biomasy a odpadů v atmosférickém fluidním generátoru o výkonu 100 kW umístěného v laboratořích EÚ FSI VUT v Brně. Generátor je vybaven zařízením na čištění vzniklého energoplynu. V rámci výzkumu bylo zkoumáno čištění energoplynu primárními opatřeními ve fluidní vrstvě, v horkém filtru s dolomitickou náplní a v mokré pračce. V současné době byl zahájen také výzkum čištění energoplynu v katalytickém filtru na bázi kovů. V příspěvku je uveden základní popis zplyňovače a nových způsobů čištění včetně schématu zapojení filtračních zařízení, které již předpokládá připojení kogenerační jednotky. Uvedené výsledky reflektují zejména následující oblasti: Vliv různých použitých paliv (odpady zemědělské a lesnické, rychlerostoucí dřeviny a stébelniny) na kvalitu energoplynu, protože jednotlivé druhy biomasy mají odlišné základní vlastnosti a předpoklady pro energetické využívání. Účinnost různých způsobů čištění energoplynu od prachu a dehtu a základní porovnání jednotlivých metod. Vliv provozních veličin v generátoru na kvalitu energoplynu

Klíčová slova

biomasa, zplyňování, čištění plynu, dehet

Rok RIV

2007

Vydáno

21.03.2007

Nakladatel

Teris a.s.

Místo

Brno

ISSN

1801-1306

Periodikum

Kotle a energetická zařízení 2006

Ročník

15

Číslo

1

Stát

CZ

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@article{BUT44584,
 author="Marek {Baláš} and Přemysl {Kohout} and Martin {Lisý} and Ladislav {Ochrana} and Zdeněk {Skála}",
 title="Současné výsledky zplyňování na stendu BIOFLUID 100",
 annote="V ČR se věnuje značná pozornost obnovitelným zdrojům energie, z nichž největší reálný potenciál má biomasa. Je proto snahou využít jich ke KVET v menších jednotkách (do 5 MWel). 
Článek obsahuje výsledky experimentálního výzkumu zplyňování biomasy a odpadů v atmosférickém fluidním generátoru o výkonu 100 kW umístěného v laboratořích EÚ FSI VUT v Brně. Generátor je vybaven zařízením na čištění vzniklého energoplynu. V rámci výzkumu bylo zkoumáno čištění energoplynu primárními opatřeními ve fluidní vrstvě, v horkém filtru s dolomitickou náplní a v mokré pračce. V současné době byl zahájen také výzkum čištění energoplynu v katalytickém filtru na bázi kovů.
V příspěvku je uveden základní popis zplyňovače a nových způsobů čištění včetně schématu zapojení filtračních zařízení, které již předpokládá připojení kogenerační jednotky.
Uvedené výsledky reflektují zejména následující oblasti:
Vliv různých použitých paliv (odpady zemědělské a lesnické, rychlerostoucí dřeviny a stébelniny) na kvalitu energoplynu, protože jednotlivé druhy biomasy mají odlišné základní vlastnosti a předpoklady pro energetické využívání.
Účinnost různých způsobů čištění energoplynu od prachu a dehtu a základní porovnání jednotlivých metod.
Vliv provozních veličin v generátoru na kvalitu energoplynu",
 address="Teris a.s.",
 chapter="44584",
 institution="Teris a.s.",
 journal="Kotle a energetická zařízení 2006",
 number="1",
 volume="15",
 year="2007",
 month="march",
 pages="1",
 publisher="Teris a.s.",
 type="journal article - other"
}