Publication detail

Výzkum proudění v modelu lidských plic

Original Title

Výzkum proudění v modelu lidských plic

Czech Title

Výzkum proudění v modelu lidských plic

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem proudění a depozice částic v modelu lidských plic. Pro výzkum proudových polí v transparentním silikonovém modelu lidského dýchacího traktu se využívá systém PIV. Jako zdroj trasovacích částic pro měřicí systémy se používá generátor aerosolu. Součástí příspěvku je popis výroby modelu plic, popis experimentálního zařízení a výsledky prvních ověřovacích měření

Czech abstract

Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem proudění a depozice částic v modelu lidských plic. Pro výzkum proudových polí v transparentním silikonovém modelu lidského dýchacího traktu se využívá systém PIV. Jako zdroj trasovacích částic pro měřicí systémy se používá generátor aerosolu. Součástí příspěvku je popis výroby modelu plic, popis experimentálního zařízení a výsledky prvních ověřovacích měření

BibTex


@inproceedings{BUT30014,
 author="Jan {Košner} and František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="Výzkum proudění v modelu lidských plic",
 annote="Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem proudění a depozice částic v modelu lidských plic. Pro výzkum proudových polí v transparentním silikonovém modelu lidského dýchacího traktu se využívá systém PIV. Jako zdroj trasovacích částic pro měřicí systémy se používá generátor aerosolu. Součástí příspěvku je popis výroby modelu plic, popis experimentálního zařízení a výsledky prvních ověřovacích měření",
 address="EDIS",
 booktitle="Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín",
 chapter="30014",
 howpublished="print",
 institution="EDIS",
 year="2008",
 month="april",
 pages="43--47",
 publisher="EDIS",
 type="conference paper"
}