Detail publikace

Výzkum proudění v modelu lidských plic

KOŠNER, J. LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

Výzkum proudění v modelu lidských plic

Český název

Výzkum proudění v modelu lidských plic

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem proudění a depozice částic v modelu lidských plic. Pro výzkum proudových polí v transparentním silikonovém modelu lidského dýchacího traktu se využívá systém PIV. Jako zdroj trasovacích částic pro měřicí systémy se používá generátor aerosolu. Součástí příspěvku je popis výroby modelu plic, popis experimentálního zařízení a výsledky prvních ověřovacích měření

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem proudění a depozice částic v modelu lidských plic. Pro výzkum proudových polí v transparentním silikonovém modelu lidského dýchacího traktu se využívá systém PIV. Jako zdroj trasovacích částic pro měřicí systémy se používá generátor aerosolu. Součástí příspěvku je popis výroby modelu plic, popis experimentálního zařízení a výsledky prvních ověřovacích měření

Klíčová slova

PIV, aerosol, model plic

Rok RIV

2008

Vydáno

24.04.2008

Nakladatel

EDIS

Místo

Žilinská univerzita, Žilina

ISBN

978-80-8070-825-2

Kniha

Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín

Číslo edice

1

Strany od

43

Strany do

47

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT30014,
 author="Jan {Košner} and František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="Výzkum proudění v modelu lidských plic",
 annote="Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem proudění a depozice částic v modelu lidských plic. Pro výzkum proudových polí v transparentním silikonovém modelu lidského dýchacího traktu se využívá systém PIV. Jako zdroj trasovacích částic pro měřicí systémy se používá generátor aerosolu. Součástí příspěvku je popis výroby modelu plic, popis experimentálního zařízení a výsledky prvních ověřovacích měření",
 address="EDIS",
 booktitle="Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín",
 chapter="30014",
 howpublished="print",
 institution="EDIS",
 year="2008",
 month="april",
 pages="43--47",
 publisher="EDIS",
 type="conference paper"
}