Publication detail

Posouzení manévru vozidla v souvislosti s analýzou dopravních nehod

KLEDUS, R.

Original Title

Posouzení manévru vozidla v souvislosti s analýzou dopravních nehod

Czech Title

Posouzení manévru vozidla v souvislosti s analýzou dopravních nehod

Language

cs

Original Abstract

Při rekonstrukci dopravních nehod často vzniká potřeba analyzovat jízdní manévr vozidla a to buď v souvislosti s jízdou vozidla před kolizí nebo v souvislosti s analýzou technických možností řidiče kolizní situaci odvrátit. V literatuře pro znaleckou činnost jsou publikovány vzorce pro výpočet celkové doby manévru vozidla (jednoduché změny jízdního pruhu), kdy výpočet pohybu vozidla je simulován pohybem hmotného bodu. Příspěvek je zaměřen na příčnou dynamiky vozidla. Prezentovány jsou některé výsledky jízdních zkoušek, při kterých byl simulován jeden z charakteristických manévrů vozidla, kterým je změna jízdního pruhu resp. manévr vyhnutí se překážce. Měření byla prováděna pomocí optických snímačů od firmy Corrsys Datron a snímačů zrychlení a úhlových rychlostí. V příspěvku jsou porovnány teoretické a měřené průběhy příčného zrychlení a některé předběžné výsledky související se subjektivním ohodnocením dynamiky jízdy.

Czech abstract

Při rekonstrukci dopravních nehod často vzniká potřeba analyzovat jízdní manévr vozidla a to buď v souvislosti s jízdou vozidla před kolizí nebo v souvislosti s analýzou technických možností řidiče kolizní situaci odvrátit. V literatuře pro znaleckou činnost jsou publikovány vzorce pro výpočet celkové doby manévru vozidla (jednoduché změny jízdního pruhu), kdy výpočet pohybu vozidla je simulován pohybem hmotného bodu. Příspěvek je zaměřen na příčnou dynamiky vozidla. Prezentovány jsou některé výsledky jízdních zkoušek, při kterých byl simulován jeden z charakteristických manévrů vozidla, kterým je změna jízdního pruhu resp. manévr vyhnutí se překážce. Měření byla prováděna pomocí optických snímačů od firmy Corrsys Datron a snímačů zrychlení a úhlových rychlostí. V příspěvku jsou porovnány teoretické a měřené průběhy příčného zrychlení a některé předběžné výsledky související se subjektivním ohodnocením dynamiky jízdy.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18715,
 author="Robert {Kledus}",
 title="Posouzení manévru vozidla v souvislosti s analýzou dopravních nehod",
 annote="Při rekonstrukci dopravních nehod často vzniká potřeba analyzovat jízdní manévr vozidla a to buď v souvislosti s jízdou vozidla před kolizí nebo v souvislosti s analýzou technických možností řidiče kolizní situaci odvrátit.
V literatuře pro znaleckou činnost jsou publikovány vzorce pro výpočet celkové doby manévru vozidla (jednoduché změny jízdního pruhu), kdy výpočet pohybu vozidla je simulován pohybem hmotného bodu.
Příspěvek je zaměřen na příčnou dynamiky vozidla. Prezentovány jsou některé výsledky jízdních zkoušek, při kterých byl simulován jeden z charakteristických manévrů vozidla, kterým je změna jízdního pruhu resp. manévr vyhnutí se překážce. Měření byla prováděna pomocí optických snímačů od firmy Corrsys Datron a snímačů zrychlení a úhlových rychlostí. V příspěvku jsou porovnány teoretické a měřené průběhy příčného zrychlení a některé předběžné výsledky související se subjektivním ohodnocením dynamiky jízdy.
",
 address="Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engeering, Brno University of Technology",
 booktitle="Inženýrská mechanika 2002",
 chapter="18715",
 institution="Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engeering, Brno University of Technology",
 year="2002",
 month="may",
 pages="117--118",
 publisher="Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engeering, Brno University of Technology",
 type="conference paper"
}