Publication detail

Požadavky na rozvoj vzdělávání v oblasti managementu vyvolané potřebou rozvoje intelektuální kapitálu firem

Original Title

Požadavky na rozvoj vzdělávání v oblasti managementu vyvolané potřebou rozvoje intelektuální kapitálu firem

Czech Title

Požadavky na rozvoj vzdělávání v oblasti managementu vyvolané potřebou rozvoje intelektuální kapitálu firem

Language

cs

Original Abstract

Vzdělávání v oblasti managementu a ekonomických disciplín prožilo v České republice v posledních 15 letech výrazný rozvoj. Společenská poptávka inicializovala vznik řady institucí a oborů, které se na danou oblast zaměřily. V celosvětovém kontextu pak dochází ke zvyšování významu znalostí jako konkurenční výhody, rozvoji intelektuálního kapitálu a následně se objevují nové požadavky na vzdělávací systémy, rozvoj zaměstnanců ve firmách, podporu celoživotního vzdělávání apod. Řada firem investuje nemalé prostředky do rozvoje svých zaměstnanců. Rozvíjí se výukové technologie poskytující značné možnosti jak inovovat výukové procesy. Přesto se stále objevuje mnoho problémů. Lze hovořit o bariérách rozvoje vzdělávání a následně tedy také rozvoje schopností managementu a zaměstnanců obecně? Pravděpodobně ano. Není ovšem možné a ani účelné hledat jediného viníka problémů. Spíše jde o jejich řešení. Obsahem tohoto příspěvku je možné hodnocení vztahu rozvoje intelektuálního kapitálu, problematiky rozvoje odbornosti a vzdělávání.

Czech abstract

Vzdělávání v oblasti managementu a ekonomických disciplín prožilo v České republice v posledních 15 letech výrazný rozvoj. Společenská poptávka inicializovala vznik řady institucí a oborů, které se na danou oblast zaměřily. V celosvětovém kontextu pak dochází ke zvyšování významu znalostí jako konkurenční výhody, rozvoji intelektuálního kapitálu a následně se objevují nové požadavky na vzdělávací systémy, rozvoj zaměstnanců ve firmách, podporu celoživotního vzdělávání apod. Řada firem investuje nemalé prostředky do rozvoje svých zaměstnanců. Rozvíjí se výukové technologie poskytující značné možnosti jak inovovat výukové procesy. Přesto se stále objevuje mnoho problémů. Lze hovořit o bariérách rozvoje vzdělávání a následně tedy také rozvoje schopností managementu a zaměstnanců obecně? Pravděpodobně ano. Není ovšem možné a ani účelné hledat jediného viníka problémů. Spíše jde o jejich řešení. Obsahem tohoto příspěvku je možné hodnocení vztahu rozvoje intelektuálního kapitálu, problematiky rozvoje odbornosti a vzdělávání.

BibTex


@inproceedings{BUT17810,
 author="Robert {Zich}",
 title="Požadavky na rozvoj vzdělávání v oblasti managementu vyvolané potřebou rozvoje intelektuální kapitálu firem",
 annote="Vzdělávání v oblasti managementu a ekonomických disciplín prožilo v České republice v posledních 15 letech výrazný rozvoj. Společenská poptávka inicializovala vznik řady institucí a oborů, které se na danou oblast zaměřily. V celosvětovém kontextu pak dochází ke zvyšování významu znalostí jako konkurenční výhody, rozvoji intelektuálního kapitálu a následně se objevují nové požadavky na vzdělávací systémy, rozvoj zaměstnanců ve firmách, podporu celoživotního vzdělávání apod. Řada firem investuje nemalé prostředky do rozvoje svých zaměstnanců. Rozvíjí se výukové technologie poskytující značné možnosti jak inovovat výukové procesy. Přesto se stále objevuje mnoho problémů. Lze hovořit o bariérách rozvoje vzdělávání a následně tedy také rozvoje schopností managementu a zaměstnanců obecně? Pravděpodobně ano. Není ovšem možné a ani účelné hledat jediného viníka problémů. Spíše jde o jejich řešení. Obsahem tohoto příspěvku je možné hodnocení vztahu rozvoje intelektuálního kapitálu, problematiky rozvoje odbornosti a vzdělávání.",
 address="Sdružení EVIDA Plzeň",
 booktitle="EDMAN 04",
 chapter="17810",
 institution="Sdružení EVIDA Plzeň",
 year="2004",
 month="august",
 pages="401",
 publisher="Sdružení EVIDA Plzeň",
 type="conference paper"
}