Publication detail

Analýza proudění plynu v komoře vzorku EREM simulační metodou

Original Title

Analýza proudění plynu v komoře vzorku EREM simulační metodou

Czech Title

Analýza proudění plynu v komoře vzorku EREM simulační metodou

Language

cs

Original Abstract

Použitím environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu je možno studovat mnoho druhů vzorků a jejich fází způsobem, jakým to dříve nebylo možné. V článku jsou srovnány a analyzovány výsledky simulací proudění plynu komorou vzorku při zvolených úrovních tlaku, za účelem dosažení nejvyššího možného tlaku v oblasti vzorku a nejmenšího možného tlaku nad vzorkem na optické ose mikroskopu.

Czech abstract

Použitím environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu je možno studovat mnoho druhů vzorků a jejich fází způsobem, jakým to dříve nebylo možné. V článku jsou srovnány a analyzovány výsledky simulací proudění plynu komorou vzorku při zvolených úrovních tlaku, za účelem dosažení nejvyššího možného tlaku v oblasti vzorku a nejmenšího možného tlaku nad vzorkem na optické ose mikroskopu.

BibTex


@inproceedings{BUT120163,
 author="Robert {Bayer} and Jiří {Maxa} and Petr {Vyroubal}",
 title="Analýza proudění plynu v komoře vzorku EREM simulační metodou",
 annote="Použitím environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu je možno studovat mnoho druhů vzorků a jejich fází způsobem, jakým to dříve nebylo možné. V článku jsou srovnány a analyzovány výsledky simulací proudění plynu komorou vzorku při zvolených úrovních tlaku, za účelem dosažení nejvyššího možného tlaku v oblasti vzorku a nejmenšího možného tlaku nad vzorkem na optické ose mikroskopu.",
 address="Tribun EU s.r.o.",
 booktitle="Elektrotechnika a informatika 2015",
 chapter="120163",
 howpublished="print",
 institution="Tribun EU s.r.o.",
 year="2015",
 month="december",
 pages="3--6",
 publisher="Tribun EU s.r.o.",
 type="conference paper"
}