Product detail

Savka kašnové turbíny s oběžným kolem typu Francis

ŽÁK, R. HALUZA, M.

Product type

prototyp

Abstract

Byl proveden hydraulický návrh savky kašnové turbíny s oběžným kolem typu Francis. Systém byl výpočetně testován.

Keywords

kašnová turbina, rozvaděč, savka, oběžné kolo

Create date

28.05.2013

Location

Vodní dílo Gottne, Německo

Documents