Detail produktu

Savka kašnové turbíny s oběžným kolem typu Francis

ŽÁK, R. HALUZA, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Byl proveden hydraulický návrh savky kašnové turbíny s oběžným kolem typu Francis. Systém byl výpočetně testován.

Klíčová slova

kašnová turbina, rozvaděč, savka, oběžné kolo

Datum vzniku

28.05.2013

Umístění

Vodní dílo Gottne, Německo

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty