Product detail

Rozvaděč kašnové turbíny

ŽÁK, R. HALUZA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Byl proveden hydraulický návrh rozvaděče kašnové turbíny na zadané parametry.

Keywords

kašnová turbina, rozvaděč, savka, oběžné kolo

Create date

28.05.2013

Location

Malá vodní elektrárna Gottne, Německo

Documents