Detail produktu

Rozvaděč kašnové turbíny

ŽÁK, R. HALUZA, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Byl proveden hydraulický návrh rozvaděče kašnové turbíny na zadané parametry.

Klíčová slova

kašnová turbina, rozvaděč, savka, oběžné kolo

Datum vzniku

28.05.2013

Umístění

Malá vodní elektrárna Gottne, Německo

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty