Product detail

Mobilní dynamometr

MAZŮREK, I. KLAPKA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zkušební stanoviště s vířivými dynamometry s reakčním měřením točivého momentu jsou měřicí zařízení, která slouží k brzdění zkoušených objektů za současného měření točivého momentu a otáčivé rychlosti. Točivý moment se měří pomocí měření reakční síly na statoru stroje uloženého ve stojanových ložiskách. V laboratoři technické diagnostiky na ÚK byl používán prototyp vířivého dynamometru V125 z roku 1984. Funkční vzorek vznikl podstatnou modernizací vířivého dynamometru V125 pro jeho zapojení do demonstrátoru rekuperačního pohonu v rámci projektu EUREKA (VUT Brno/Bosch-Rexroth). Cílem modernizace byla nová konstrukce zvedacího a pojezdového systému dynamometru, rekonstrukce chlazení a mazání ložisek dynamometru, rekonstrukce měřících řetězců pro měření momentu, teploty a otáček.

Keywords

dynamometr, točivý moment, frekvence otáčení, testování

Create date

31.12.2012

Location

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

www

Documents