Detail produktu

Mobilní dynamometr

MAZŮREK, I. KLAPKA, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zkušební stanoviště s vířivými dynamometry s reakčním měřením točivého momentu jsou měřicí zařízení, která slouží k brzdění zkoušených objektů za současného měření točivého momentu a otáčivé rychlosti. Točivý moment se měří pomocí měření reakční síly na statoru stroje uloženého ve stojanových ložiskách. V laboratoři technické diagnostiky na ÚK byl používán prototyp vířivého dynamometru V125 z roku 1984. Funkční vzorek vznikl podstatnou modernizací vířivého dynamometru V125 pro jeho zapojení do demonstrátoru rekuperačního pohonu v rámci projektu EUREKA (VUT Brno/Bosch-Rexroth). Cílem modernizace byla nová konstrukce zvedacího a pojezdového systému dynamometru, rekonstrukce chlazení a mazání ložisek dynamometru, rekonstrukce měřících řetězců pro měření momentu, teploty a otáček.

Klíčová slova

dynamometr, točivý moment, frekvence otáčení, testování

Datum vzniku

31.12.2012

Umístění

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty