Patent detail

Betonová směs nebo maltovina s minerální příměsí

OPRAVIL, T.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká betonové směsi nebo maltoviny s minerální příměsí, kdy minerální příměs může nahrazovat cement, působí zejména jako jemné kamenivo (příměs typu II dle ČSN EN 206), ale částečně i hydraulicky aktivně (příměs typu I dle ČSN EN 206).

Keywords

Beton, pojivo, maltovina, minerální příměs.

Patent number

24815

Date of registration

15.01.2013

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

VUT v Brně