Detail patentu

Betonová směs nebo maltovina s minerální příměsí

OPRAVIL, T.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká betonové směsi nebo maltoviny s minerální příměsí, kdy minerální příměs může nahrazovat cement, působí zejména jako jemné kamenivo (příměs typu II dle ČSN EN 206), ale částečně i hydraulicky aktivně (příměs typu I dle ČSN EN 206).

Klíčová slova

Beton, pojivo, maltovina, minerální příměs.

Číslo patentu

24815

Datum zápisu

15.01.2013

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek