Publication detail

Using the concept of Customer Life-time Value in Strategic Management Companies

HANZELKA, M.

Original Title

Using the concept of Customer Life-time Value in Strategic Management Companies

Czech Title

Using the concept of Customer Life-time Value in Strategic Management Companies

English Title

Using the concept of Customer Life-time Value in Strategic Management Companies

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Cílem této práce je, se primárně zaměřit na metodologii využití CLV pro interní zákazníky a vytvořit tak nové vědecké poznáni v oblasti kvantifikace nákladů a přínosů interních zákazníků, tzn. zaměstnanců a spolupracujících osob v určitém tržním segmentu. Podobně jako externí zákazníci (trhy), tak i interní zákazníci vyjadřují svým chování a vystupováním vetší či menší náklonnost, v tom prvním případě ke značce a v tom druhém případě k zaměstnavateli. Proto i modelování CLV pro interní zákazníky bude vyžadovat kvalifikované predikce a kvantifikaci celé řady jak Hard, tak Soft položek a jejích převod na validní ukazatele.

Czech abstract

Cílem této práce je, se primárně zaměřit na metodologii využití CLV pro interní zákazníky a vytvořit tak nové vědecké poznáni v oblasti kvantifikace nákladů a přínosů interních zákazníků, tzn. zaměstnanců a spolupracujících osob v určitém tržním segmentu. Podobně jako externí zákazníci (trhy), tak i interní zákazníci vyjadřují svým chování a vystupováním vetší či menší náklonnost, v tom prvním případě ke značce a v tom druhém případě k zaměstnavateli. Proto i modelování CLV pro interní zákazníky bude vyžadovat kvalifikované predikce a kvantifikaci celé řady jak Hard, tak Soft položek a jejích převod na validní ukazatele.

English abstract

The aim of this work is to focus primarily on the methodology for internal use CLV customers to create new scientific knowledge in the area of quantifying costs and benefits of internal customers, ie. Employees and partners in a particular market segment. Like external customers (markets) as well as internal customers express their behavior and demeanor greater or lesser affection, in the first case and to mark the latter case the employer. Therefore, the modeling of CLV for internal customers will require a qualified prediction and quantification of a wide range of both Hard and Soft items and its conversion to a valid pointer.

Keywords

Customer life time value, internal customer, internal marketing communication, proactive, reactive, Cost-benefit analysis.

RIV year

2012

Released

23.11.2012

Publisher

VUT, Fakulta podnikatelská

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4632-8

Book

Meziárodní workshop doktorandských prací

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT96765,
 author="Michael {Hanzelka}",
 title="Using the concept of Customer Life-time Value in Strategic Management Companies",
 annote="Cílem této práce je, se primárně zaměřit na metodologii využití CLV pro interní zákazníky a vytvořit tak nové vědecké poznáni v oblasti kvantifikace nákladů a přínosů interních zákazníků, tzn. zaměstnanců a spolupracujících osob v určitém tržním segmentu. Podobně jako externí zákazníci (trhy), tak i interní zákazníci vyjadřují svým chování a vystupováním vetší či menší náklonnost, v tom prvním případě ke značce a v tom druhém případě k zaměstnavateli. Proto i modelování CLV pro interní zákazníky bude vyžadovat kvalifikované predikce a kvantifikaci celé řady jak Hard, tak Soft položek a jejích převod na validní ukazatele.",
 address="VUT, Fakulta podnikatelská",
 booktitle="Meziárodní workshop doktorandských prací",
 chapter="96765",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT, Fakulta podnikatelská",
 year="2012",
 month="november",
 pages="1--7",
 publisher="VUT, Fakulta podnikatelská",
 type="conference paper"
}