Product detail

Měřicí karta pro zpracování signálu z tenzometrů

SVOBODA, P. KREJČÍ, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Měřicí karta pro převod signálu z experimentálního zařízení pro měření axiálních sil ve šroubech pomocí tenzometrů. Tenzometrický převodník je navržen pro snímač s citlivostí 3 mV/V. Pomocí karty je možno přesně změřit axiální sílu pro různé typy šroubů.

Keywords

měřicí karta, tenzometry, axiální síly

Create date

19.09.2012

Location

Pokorný, spol. s.r.o. Brno, Trnkova 115/2788.

www

Documents