Detail produktu

Měřicí karta pro zpracování signálu z tenzometrů

SVOBODA, P. KREJČÍ, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Měřicí karta pro převod signálu z experimentálního zařízení pro měření axiálních sil ve šroubech pomocí tenzometrů. Tenzometrický převodník je navržen pro snímač s citlivostí 3 mV/V. Pomocí karty je možno přesně změřit axiální sílu pro různé typy šroubů.

Klíčová slova

měřicí karta, tenzometry, axiální síly

Datum vzniku

19.09.2012

Umístění

Pokorný, spol. s.r.o. Brno, Trnkova 115/2788.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty