Product detail

Přístroj pro měření rovnoběžnosti čel šroubové pružiny

VÁGNER, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení slouží k měření rovnoběžnosti čel šroubových pružin vzhledem k ose pružiny. Výsledkem měření je informace o odchylce vztažená k průměru pružiny a úhel, který indikuje místo, kde se odchylka nachází. Dále přístroj kontrolkami indikuje splnění/nesplnění nastavené tolerance. Zařízení je napájeno z vestavěného akumulátoru.

Keywords

šroubová pružina, rovnoběžnost čel, měření

Create date

14.12.2012

Location

Hanácké železárny a pérovny, a.s Dolní 100, 797 11 Prostějov

Documents