Detail produktu

Přístroj pro měření rovnoběžnosti čel šroubové pružiny

VÁGNER, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží k měření rovnoběžnosti čel šroubových pružin vzhledem k ose pružiny. Výsledkem měření je informace o odchylce vztažená k průměru pružiny a úhel, který indikuje místo, kde se odchylka nachází. Dále přístroj kontrolkami indikuje splnění/nesplnění nastavené tolerance. Zařízení je napájeno z vestavěného akumulátoru.

Klíčová slova

šroubová pružina, rovnoběžnost čel, měření

Datum vzniku

14.12.2012

Umístění

Hanácké železárny a pérovny, a.s Dolní 100, 797 11 Prostějov

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

Dokumenty