Product detail

Ejektor spalin pro jednotku katalytické oxidace

SKRYJA, P. JECHA, D. BRUMMER, V.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Ejektor pro odsávání odplynu "PVG" z potrubí před spalovací jednotkou 2U-600. Ejektor vytváří podtlak ve výstupním potrubí za poloprovozní jednotkou katalytické oxidace navržené na testování alternativní metody snižování těkavých organických látek (VOC) a CO z proudu odplynu. Ejektor je umístěn v potrubí DN100. Požadovaný průtok odplynu PVG je max. 150 m3N/h o teplotě cca 550 stC. Jako pracovní látka je použit tlakový vzduch o tlaku max. 100 kPa,g. Ejektor vytváří podtlak cca -2 kPa,g, který je nutný pro překonání tlakové ztráty v potrubí a na vrstvě katalyzátoru.

Keywords

Ejektor

Create date

13.06.2012

Location

Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov

Documents