Detail produktu

Ejektor spalin pro jednotku katalytické oxidace

SKRYJA, P. JECHA, D. BRUMMER, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Ejektor pro odsávání odplynu "PVG" z potrubí před spalovací jednotkou 2U-600. Ejektor vytváří podtlak ve výstupním potrubí za poloprovozní jednotkou katalytické oxidace navržené na testování alternativní metody snižování těkavých organických látek (VOC) a CO z proudu odplynu. Ejektor je umístěn v potrubí DN100. Požadovaný průtok odplynu PVG je max. 150 m3N/h o teplotě cca 550 stC. Jako pracovní látka je použit tlakový vzduch o tlaku max. 100 kPa,g. Ejektor vytváří podtlak cca -2 kPa,g, který je nutný pro překonání tlakové ztráty v potrubí a na vrstvě katalyzátoru.

Klíčová slova

Ejektor

Datum vzniku

13.06.2012

Umístění

Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty