Publication detail

Mobile robot for precise self-localization

JÍLEK, T. ŽALUD, L. BURIAN, F.

Original Title

Mobilní robot pro přesnou sebelokalizaci

Czech Title

Mobilní robot pro přesnou sebelokalizaci

English Title

Mobile robot for precise self-localization

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Článek v úvodu popisuje zdroje dat na jejichž základě lze zajistit sebelokalizaci mobilního robotu. Dále je popsána zvolená koncepce nově konstruovaného mobilního robotu, který je koncipován zejména pro úlohu přesné sebelokalizace v prostoru (6DOF) a pro pořízení dílčích snímků prostředí, na jejichž základě je následně sestavována prostorová mapa prostředí, ve kterém se robot pohybuje. Na závěr jsou popsány použité klíčové komponenty na tomto robotu.

Czech abstract

Článek v úvodu popisuje zdroje dat na jejichž základě lze zajistit sebelokalizaci mobilního robotu. Dále je popsána zvolená koncepce nově konstruovaného mobilního robotu, který je koncipován zejména pro úlohu přesné sebelokalizace v prostoru (6DOF) a pro pořízení dílčích snímků prostředí, na jejichž základě je následně sestavována prostorová mapa prostředí, ve kterém se robot pohybuje. Na závěr jsou popsány použité klíčové komponenty na tomto robotu.

English abstract

Article in the introduction describes the data sources on which can be based mobile robot self-localization. It is also described a concept of newly constructed mobile robot which is especially designed for precise self-localization in space (6DOF) and partial 3D scan acquisition of environment which are then compiled to the 3D map of the environment in which the robot moves. At the end are described key components which are used for this robot.

Keywords

self-localization, mobile robot, coordinate system

RIV year

2012

Released

25.06.2012

Publisher

FEKT VUT

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4527-7

Book

Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií 2012 - Sborník příspěvků

Edition

2012

Edition number

1

Pages from

84

Pages to

88

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT92954,
 author="Tomáš {Jílek} and Luděk {Žalud} and František {Burian}",
 title="Mobilní robot pro přesnou sebelokalizaci",
 annote="Článek v úvodu popisuje zdroje dat na jejichž základě lze zajistit sebelokalizaci mobilního robotu. Dále je popsána zvolená koncepce nově konstruovaného mobilního robotu, který je koncipován zejména pro úlohu přesné sebelokalizace v prostoru (6DOF) a pro pořízení dílčích snímků prostředí, na jejichž základě je následně sestavována prostorová mapa prostředí, ve kterém se robot pohybuje. Na závěr jsou popsány použité klíčové komponenty na tomto robotu.",
 address="FEKT VUT",
 booktitle="Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií 2012 - Sborník příspěvků",
 chapter="92954",
 edition="2012",
 howpublished="print",
 institution="FEKT VUT",
 year="2012",
 month="june",
 pages="84--88",
 publisher="FEKT VUT",
 type="conference paper"
}