Publication detail

Bilance znečišťujících látek ve spalinách komunální spalovny odpadů

Original Title

Bilance znečišťujících látek ve spalinách komunální spalovny odpadů

Czech Title

Bilance znečišťujících látek ve spalinách komunální spalovny odpadů

Language

cs

Original Abstract

V dnešní době zvýšeného zájmu o problematiku ochrany životního prostředí je nutné také řešit problematiku nakládání s odpady. S odpady, které nelze bezprostředně materiálově využít, může být nakládáno celou řadou postupů, od pouhého skládkování až po procesy termického rozkladu. Ačkoliv se na první pohled může skládkování vyprodukovaných odpadů jevit jako nejvýhodnější řešení, je tento způsob spojen s: hromaděním, znečišťováním okolí a spodních vod, rozšiřováním infekcí atd. Procesy termického rozkladu jsou nutné nejen z důvodu detoxikace, ale i pro zamezení nadměrného zatížení životního prostřední. Současně se odpady stávají druhotným energetickým zdrojem. V tomto příspěvku budou zveřejněny výsledky technického měření, které mělo za účel získání potřebných dat od jednotlivých klíčových technologií na spalovně odpadů k vytvoření celkové bilance tuhých znečišťujících látek, zejména těžkých kovů.

Czech abstract

V dnešní době zvýšeného zájmu o problematiku ochrany životního prostředí je nutné také řešit problematiku nakládání s odpady. S odpady, které nelze bezprostředně materiálově využít, může být nakládáno celou řadou postupů, od pouhého skládkování až po procesy termického rozkladu. Ačkoliv se na první pohled může skládkování vyprodukovaných odpadů jevit jako nejvýhodnější řešení, je tento způsob spojen s: hromaděním, znečišťováním okolí a spodních vod, rozšiřováním infekcí atd. Procesy termického rozkladu jsou nutné nejen z důvodu detoxikace, ale i pro zamezení nadměrného zatížení životního prostřední. Současně se odpady stávají druhotným energetickým zdrojem. V tomto příspěvku budou zveřejněny výsledky technického měření, které mělo za účel získání potřebných dat od jednotlivých klíčových technologií na spalovně odpadů k vytvoření celkové bilance tuhých znečišťujících látek, zejména těžkých kovů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT92110,
 author="David {Jecha}",
 title="Bilance znečišťujících látek ve spalinách komunální spalovny odpadů",
 annote="V dnešní době zvýšeného zájmu o problematiku ochrany životního prostředí je nutné také řešit problematiku nakládání s odpady. S odpady, které nelze bezprostředně materiálově využít, může být nakládáno celou řadou postupů, od pouhého skládkování až po procesy termického rozkladu. Ačkoliv se na první pohled může skládkování vyprodukovaných odpadů jevit jako nejvýhodnější řešení, je tento způsob spojen s: hromaděním, znečišťováním okolí a spodních vod, rozšiřováním infekcí atd. Procesy termického rozkladu jsou nutné nejen z důvodu detoxikace, ale i pro zamezení nadměrného zatížení životního prostřední. Současně se odpady stávají druhotným energetickým zdrojem.
V tomto příspěvku budou zveřejněny výsledky technického měření, které mělo za účel získání potřebných dat od jednotlivých klíčových technologií na spalovně odpadů k vytvoření celkové bilance tuhých znečišťujících látek, zejména těžkých kovů.",
 address="České ekologické manažerské centrum",
 booktitle="Odpadové fórum 2012",
 chapter="92110",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="České ekologické manažerské centrum",
 year="2012",
 month="april",
 pages="4--15",
 publisher="České ekologické manažerské centrum",
 type="conference paper"
}