Detail publikace

Bilance znečišťujících látek ve spalinách komunální spalovny odpadů

JECHA, D.

Originální název

Bilance znečišťujících látek ve spalinách komunální spalovny odpadů

Český název

Bilance znečišťujících látek ve spalinách komunální spalovny odpadů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V dnešní době zvýšeného zájmu o problematiku ochrany životního prostředí je nutné také řešit problematiku nakládání s odpady. S odpady, které nelze bezprostředně materiálově využít, může být nakládáno celou řadou postupů, od pouhého skládkování až po procesy termického rozkladu. Ačkoliv se na první pohled může skládkování vyprodukovaných odpadů jevit jako nejvýhodnější řešení, je tento způsob spojen s: hromaděním, znečišťováním okolí a spodních vod, rozšiřováním infekcí atd. Procesy termického rozkladu jsou nutné nejen z důvodu detoxikace, ale i pro zamezení nadměrného zatížení životního prostřední. Současně se odpady stávají druhotným energetickým zdrojem. V tomto příspěvku budou zveřejněny výsledky technického měření, které mělo za účel získání potřebných dat od jednotlivých klíčových technologií na spalovně odpadů k vytvoření celkové bilance tuhých znečišťujících látek, zejména těžkých kovů.

Český abstrakt

V dnešní době zvýšeného zájmu o problematiku ochrany životního prostředí je nutné také řešit problematiku nakládání s odpady. S odpady, které nelze bezprostředně materiálově využít, může být nakládáno celou řadou postupů, od pouhého skládkování až po procesy termického rozkladu. Ačkoliv se na první pohled může skládkování vyprodukovaných odpadů jevit jako nejvýhodnější řešení, je tento způsob spojen s: hromaděním, znečišťováním okolí a spodních vod, rozšiřováním infekcí atd. Procesy termického rozkladu jsou nutné nejen z důvodu detoxikace, ale i pro zamezení nadměrného zatížení životního prostřední. Současně se odpady stávají druhotným energetickým zdrojem. V tomto příspěvku budou zveřejněny výsledky technického měření, které mělo za účel získání potřebných dat od jednotlivých klíčových technologií na spalovně odpadů k vytvoření celkové bilance tuhých znečišťujících látek, zejména těžkých kovů.

Klíčová slova

spalovna odpadů, bilance těžkých kovů

Vydáno

25.04.2012

Nakladatel

České ekologické manažerské centrum

Místo

Praha

ISBN

978-80-85990-20-1

Kniha

Odpadové fórum 2012

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

4

Strany do

15

Strany počet

11

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT92110,
 author="David {Jecha}",
 title="Bilance znečišťujících látek ve spalinách komunální spalovny odpadů",
 annote="V dnešní době zvýšeného zájmu o problematiku ochrany životního prostředí je nutné také řešit problematiku nakládání s odpady. S odpady, které nelze bezprostředně materiálově využít, může být nakládáno celou řadou postupů, od pouhého skládkování až po procesy termického rozkladu. Ačkoliv se na první pohled může skládkování vyprodukovaných odpadů jevit jako nejvýhodnější řešení, je tento způsob spojen s: hromaděním, znečišťováním okolí a spodních vod, rozšiřováním infekcí atd. Procesy termického rozkladu jsou nutné nejen z důvodu detoxikace, ale i pro zamezení nadměrného zatížení životního prostřední. Současně se odpady stávají druhotným energetickým zdrojem.
V tomto příspěvku budou zveřejněny výsledky technického měření, které mělo za účel získání potřebných dat od jednotlivých klíčových technologií na spalovně odpadů k vytvoření celkové bilance tuhých znečišťujících látek, zejména těžkých kovů.",
 address="České ekologické manažerské centrum",
 booktitle="Odpadové fórum 2012",
 chapter="92110",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="České ekologické manažerské centrum",
 year="2012",
 month="april",
 pages="4--15",
 publisher="České ekologické manažerské centrum",
 type="conference paper"
}