Publication detail

Nové přístupy k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu

KOTEK, L. BABINEC, F. TABAS, M.

Original Title

Nové přístupy k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu

Czech Title

Nové přístupy k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu

Language

cs

Original Abstract

Tento článek je zaměřen na popis nových přístupů k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu v ČR, zejména na popis možných metod využitelných v analýze rizik dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, v platném znění. V článku budou popsány zejména metody prediktivní - jejich cílem je odhalení a snižování výskytu chyb obsluhy. Důležitý přínos analýz spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu spočívá v tom, že výsledné znalosti získané při strukturovaném a systematickém zjišťování potenciálních problémů týkajících se vlivu obsluhy složitých technologií jsou významné při stanovení vhodných preventivních opatření.

Czech abstract

Tento článek je zaměřen na popis nových přístupů k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu v ČR, zejména na popis možných metod využitelných v analýze rizik dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, v platném znění. V článku budou popsány zejména metody prediktivní - jejich cílem je odhalení a snižování výskytu chyb obsluhy. Důležitý přínos analýz spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu spočívá v tom, že výsledné znalosti získané při strukturovaném a systematickém zjišťování potenciálních problémů týkajících se vlivu obsluhy složitých technologií jsou významné při stanovení vhodných preventivních opatření.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT74329,
 author="Luboš {Kotek} and František {Babinec} and Marek {Tabas}",
 title="Nové přístupy k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu",
 annote="Tento článek je zaměřen na popis nových přístupů k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu v ČR, zejména na popis možných metod využitelných v analýze rizik dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, v platném znění.
V článku budou popsány zejména metody prediktivní - jejich cílem je odhalení a snižování výskytu chyb obsluhy. Důležitý přínos analýz spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu spočívá v tom, že výsledné znalosti získané při strukturovaném a systematickém zjišťování potenciálních problémů týkajících se vlivu obsluhy složitých technologií jsou významné při stanovení vhodných preventivních opatření.",
 address="Česká společnost chemického inženýrství",
 booktitle="Sborník CHISA 2011",
 chapter="74329",
 howpublished="print",
 institution="Česká společnost chemického inženýrství",
 year="2011",
 month="october",
 pages="116--116",
 publisher="Česká společnost chemického inženýrství",
 type="conference paper"
}