Detail publikace

Nové přístupy k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu

KOTEK, L. BABINEC, F. TABAS, M.

Originální název

Nové přístupy k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu

Český název

Nové přístupy k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek je zaměřen na popis nových přístupů k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu v ČR, zejména na popis možných metod využitelných v analýze rizik dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, v platném znění. V článku budou popsány zejména metody prediktivní - jejich cílem je odhalení a snižování výskytu chyb obsluhy. Důležitý přínos analýz spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu spočívá v tom, že výsledné znalosti získané při strukturovaném a systematickém zjišťování potenciálních problémů týkajících se vlivu obsluhy složitých technologií jsou významné při stanovení vhodných preventivních opatření.

Český abstrakt

Tento článek je zaměřen na popis nových přístupů k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu v ČR, zejména na popis možných metod využitelných v analýze rizik dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, v platném znění. V článku budou popsány zejména metody prediktivní - jejich cílem je odhalení a snižování výskytu chyb obsluhy. Důležitý přínos analýz spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu spočívá v tom, že výsledné znalosti získané při strukturovaném a systematickém zjišťování potenciálních problémů týkajících se vlivu obsluhy složitých technologií jsou významné při stanovení vhodných preventivních opatření.

Klíčová slova

analýza rizik, lidský faktor, prevence závažných průmyslových havárií, HRA

Rok RIV

2011

Vydáno

24.10.2011

Nakladatel

Česká společnost chemického inženýrství

Místo

Praha

ISBN

978-80-905035-0-2

Kniha

Sborník CHISA 2011

Číslo edice

1

Strany od

116

Strany do

116

Strany počet

1

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT74329,
 author="Luboš {Kotek} and František {Babinec} and Marek {Tabas}",
 title="Nové přístupy k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu",
 annote="Tento článek je zaměřen na popis nových přístupů k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu v ČR, zejména na popis možných metod využitelných v analýze rizik dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, v platném znění.
V článku budou popsány zejména metody prediktivní - jejich cílem je odhalení a snižování výskytu chyb obsluhy. Důležitý přínos analýz spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu spočívá v tom, že výsledné znalosti získané při strukturovaném a systematickém zjišťování potenciálních problémů týkajících se vlivu obsluhy složitých technologií jsou významné při stanovení vhodných preventivních opatření.",
 address="Česká společnost chemického inženýrství",
 booktitle="Sborník CHISA 2011",
 chapter="74329",
 howpublished="print",
 institution="Česká společnost chemického inženýrství",
 year="2011",
 month="october",
 pages="116--116",
 publisher="Česká společnost chemického inženýrství",
 type="conference paper"
}