Product detail

Jednotka pro automatické exponování DPS

ANDRŠ, O. BŘEZINA, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Toto zařízení slouží pro automatickou expozici DPS pomocí UV záření. Jako zdroj záření jsou použity UV LED. Celé zařízení je řízeno mikrořadičem, který řídí expoziční časy.

Keywords

DPS, UV LED

Create date

03.11.2010

Location

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

www

Documents