Product detail

Řídicí systém Stewartovy platformy

ANDRŠ, O. VETIŠKA, J. HOUŠKA, P. BŘEZINA, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Prezentované zařízení přestavuje řídicí jednotku pro Stewartovu platformu vyrobenou na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Ústřední částí této jednotky je real-time řídicí PXI systém a modul výkonové elektroniky. Modul výkonové elektroniky je sestaven ze spínaného zdroje stejnosměrného napětí a výkonových obvodů pro řízení stejnosměrných motorů, které obsahuje Stewartova platforma. Pro PXI systém byly implementovány řídicí algoritmy pro polohové řízení platformy.

Keywords

Řídicí systém Stewartovy platformy

Create date

11.01.2010

Location

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

www