Product detail

Generátor magnetického pole

PATOČKA, M. CIPÍN, R.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Generátor prostorově homogenního vf. střídavého magnetického pole s amlpitudou 0,8mT o kmitočtu 108kHz. Vyvinuto pro biomedicínské experimenty s nádorovými buněčnými kulturami.

Keywords

nádorové buňky, magnetické pole

Create date

09.12.2009

Location

VUT, FEKT, UVEE, Technická 8, 616 00 Brno