Detail produktu

Generátor magnetického pole

PATOČKA, M. CIPÍN, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Generátor prostorově homogenního vf. střídavého magnetického pole s amlpitudou 0,8mT o kmitočtu 108kHz. Vyvinuto pro biomedicínské experimenty s nádorovými buněčnými kulturami.

Klíčová slova

nádorové buňky, magnetické pole

Datum vzniku

09.12.2009

Umístění

VUT, FEKT, UVEE, Technická 8, 616 00 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek