Product detail

Ražená střešní taška s využitím druhotné suroviny

SOKOLÁŘ, R.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Poloprovozní posouzení vhodnosti navržené surovinové směsi s využitím druhotné suroviny (kal vznikající při praní DTK frakce 0/4 v Ledcích u Brna) pro výrobu pálených střešních tašek

Keywords

kal, pálená střešní taška

Create date

12.08.2009

Location

cihelna Šlapanice

www

Documents