Detail produktu

Ražená střešní taška s využitím druhotné suroviny

SOKOLÁŘ, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Poloprovozní posouzení vhodnosti navržené surovinové směsi s využitím druhotné suroviny (kal vznikající při praní DTK frakce 0/4 v Ledcích u Brna) pro výrobu pálených střešních tašek

Klíčová slova

kal, pálená střešní taška

Datum vzniku

12.08.2009

Umístění

cihelna Šlapanice

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty